Ko smo i šta radimo

Procene vrednosti

Posedujemo dugogodišnje iskustvo i ekspertsko znanje u procenama vrednosti imovine i kapitala, kao i u procenama vrednosti nepokretnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Konsalting

Prepoznatljivost DIL group-a je i u oblasti finansijskog konsaltinga, menadžment konsaltinga, pružanje usluga u oblasti finansijske forenzike, savetovanje u oblasti krivičnih postupaka kao i ostalih potupaka vezanih za privredu: poslovanje i problemi u poslovanju, savetovanje u stečaju i likvidaciji, statusne i organizacione promene, izrada biznis planova i planova reorganizacije.

Ekonomsko – finansijska veštačenja

Složena ekonomsko – finansijska veštačenja za potrebe sudskih postupaka su dugi niz godina jedna od značajnih aktivnosti članica grupe. U ovim postupcima zauzimamo primećene pozicije kao sudski veštaci, stručni savetnici, stručne organizacije.

DIL u ciframa do sada:

true

Zašto nas izabrati

 • Kompetencija

  Svaki član tima poseduje određena znanja i kvalifikacije koje pravilno primenjene mogu ispuniti potrebe projekta u potpunosti. Članovi tima ostaju u okviru parametara njihovih osnovnih kompetencija

 • Koordinacija

  Svaki član tima doprinosi projektu po izrađenom planu u onim oblastima gde su njihova znanja najpotrebnija

 • Efikasnost

  Svaki član tima je potpuno posvećen zadacima projekta, demonstrirajući inicijativu i energiju da se posao završi na zadovoljstvo klijenta

 • Ostalo

  Prilagodljivost modernim uslovima poslovanja, uvođenje novih tehnologija i načina obuke, članovi tima se usavršavaju pojedinačno i kao celina

DIL Group

true