Dil.rs Usluge

Usluge

DIL Group nastupa na tržištu sa tri privredna društva i to:

DIL Inženjering Konsalting d.o.o.

 • procena vrednosti imovine i kapitala
 • savetovanje u privatizaciji i restrukturiranju
 • savetovanje u stečaju i likvidaciji
 • statusne i organizacione promene (spajanja i preuzimanja)
 • izrada biznis planova
 • pravno savetovanje
 • planiranje i uvođenje sistema kvaliteta
 • due diligence analiza
 • izrada investicionih studija

 

DIL Advisory d.o.o.

 • savetovanje u poslovanju zdravstvenih ustanova
 • poresko savetovanje
 • usluge menadžmenta
 • zastupanje u pregovorima
 • finansijske transakcije
 • savetovanje u oblasti rizika
 • korporativno i projektno finansiranje

 

eTrade


 

Rukovodioci DIL Group:

 • Miroslav Višnjić, Copresident, CEO
 • Tamara Kilibarda, COO
 • Goran Luković, Director