Dil.rs Procena vrednosti imovine i kapitala

Procena vrednosti imovine i kapitala

Procena vrednosti pokretne imovine

Poslovni sistem Dil group angažuje stručna lica koja poseduju dugogodišnje iskustvo u procenama svih tipova i vrsta pokretne imovine. Izbor stručnog lica koji će biti angažovan za svaku pojedinačnu vrstu ili tip pokretne imovine, vrši se uz uvažavanje svih specifičnosti konkretnog predmeta procene a dugogodišnje uspešno poslovanje uz poštovanje najviših standarda i moralnog integriteta, omogućilo je da rukovodstvo Dil group-a da može adekvatno da odgovori na svaki zahtev potencijalnog klijenta.

Procena vrednosti nepokretne imovine

U skladu sa donošenjem novih Zakonskih okvira prilikom vršenja usluga procene vrednosti nepokretnosti, poslovni sistem Dil group je uspešno okončao postupak usklađivanja rada svojih zaposlenih sa Zakonom o proceniteljima nepokretnosti i obezbedio da svi klijenti kojima je potrebna procena vrednosti nepokretne imovine dobiju kvalitetnu procenu, urađenu u skladu sa svim aktuelnim pozitivnim propisima Republike Srbije.
Pored stalno zaposlenih licenciranih procenitelja vrednosti nepokretnosti u sastavu poslovnog sistema Dil group, u skladu sa bilo kojim specifičnim zahtevom klijenata, Dil je u mogućnosti da angažuje i veliki broj eksternih licenciranih procenitelja vrednosti nepokretnosti.

Procena fer vrednosti za potrebe finansijskog izveštavanja

Poslovni sistem Dil group je i u dosadašnjem radu značajan deo poslovnih aktivnosti usmeravao na procenu fer vrednosti za potrebe finansijskog izveštavanja. Donošenjem novih zakonskih odredbi, procena vrednosti za svrhu finansijskog izveštavanja je samo dodatno podigao nivo usluga koji se pružaju klijentima koji vode poslovne knjige u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).