DIL Advisory

DIL ADVISORY d.o.o. je svoj ugled i reputaciju izgradio pružajući usluge finansijskog konsaltinga zdravstvenim ustanovama, po čemu je na domaćem tržištu jedinstven i prepoznatljiv. Klijentima u zdravstvu obezbeđujemo konstantan nadzor poslovanja u poštovanju i sprovođenju svih propisanih zakonskih mera i pomažemo u prevazilaženju administrativnih, pravnih i finansijskih problema sa kojima se svakodnevno susreću.

Pored savetovanja u poslovanju zdrvstvenih ustanova DIL ADVISORY d.o.o. je specijalizovan u poslovima poreskog i finansijskog konsaltinga. Klijentima koji započinju svoje poslovanje pružamo punu podršku i dajemo mogućnost da u najvećoj mogućoj meri iskoriste prednosti posreskog sistema u Srbiji, dajući im savete u oblasti poreskog planiranja, poreskog savetovanja, mogućnosti korišćenja poreskih olakšica, praćenje poslovanja i usaglašavanja privrednog subjekta sa važećom poreskom regulativom u svim vrstama poreza.

Takođe, radimo izveštavanje prema stranim osnivačima, na više jezika, a sve u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).

Naš cilj je da kroz kombinaciju informacja iz poreske regulative, konstantno razvijamo nove ideje i dajemo različita poreska rešenja u cilju optimizacije poreskog opterećenja naših klijenata.

DIL ADVISORY d.o.o. zahvaljujući svojim poslovnim odnosima i kontaktima sa vodećim državnim institucijama i ministarstvima u mogućnosti je da brzo i efikasno pomogne svojim klijentima u rešavanju problema vezanih za poslovno savetodavne usluge.

DIL ADVISORY d.o.o. vam pruža sledeće usluge:

  • savetovanje u poslovanju zdravstvenih ustanova
  • poresko savetovanje
  • usluge menadžmenta
  • zastupanje u pregovorima
  • finansijske transakcije
  • savetovanje u oblasti rizika
  • korporativno i projektno finansiranje