DIL Inženjering Konsalting

DIL KONSALTING I INŽENJERING d.o.o. skoro dvadest godina uspešno posluje na našem tržištu pružajući pomoć i savete kompanijama, posrednicima i javnim ustanovama u prevazilaženju njihovih poslovnih problema i izazova sa kojima se susreću u privrednom okruženju.

DIL KONSALTING I INŽENJERING d.o.o. aktivno učestvuje u procesu privatizacije, pružajući podršku subjektima koji su predmet privatizacije, Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, potencijalnim kupcima/investitorima.
Naročito ističemo dugogodišnje iskustvo i ekspertsko znanje koje imamo u oblasti procene vrednosti kapitala, imovine i poslovanja u cilju vrednovanja po poštenoj vrednosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i domaćim propisima.
Svrha procene je da pruži informacije prilikom planiranja transakcija, kupovine/prodaje vlasnièkog interesa u postupcima dokapitalizacije, deintegracije i statusnih promena, osiguranja, za potrebe usaglašavanja sa MRS/MSFI, kao i za potrebe unapređenja poslovnih performansi.

Usluge koje pruža DIL KONSALTING INŽENJERING d.o.o.
• procena vrednosti imovine i kapitala
• savetovanje u privatizaciji i restrukturiranju
• savetovanje u stečaju i likvidaciji
• statusne i organizacione promene
• izrada biznis planova
• pravno savetovanje
• planiranje i uvođenje sistema kvaliteta
• due diligence analiza
• izrada investicionih studija